Stichting Streetlight Ministries
Zuid-Afrika reis 2018Evangelisten Ruud en Marja Phaf

Prijst God, aan Hem alle eer en glorie voor deze gezegende reis

Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.
Psalm 127 vers 1.


Geliefde broeders en zusters in Christus Jezus,

Met vreugde en dankbaarheid aan God, mag ik terugblikken op een gezegende tijd in Zuid- Afrika. Zelf had ik dingen in de planning, maar de Heer heeft zijn eigen weg en verwachte van mij dat ik daarin mee zou gaan. Het zit in de mens van nature, om plannen te maken, daar is niets verkeerd aan, het wordt anders wanneer wij onze plannen laten lopen en God helemaal de regie geven en dit heb ik op deze reis ook gedaan, laten leiden door de Geest van God.

Vele christenen denken dat het evangelie, is spreken over de Heer maar dat is niet zo. Het evangelie de blijde boodschap behoren we te leven op de wijze zoals God het in wil vullen en niet zoals wij het denken behoren te doen.

De Heer heeft mij deze keer naar een christelijke lagere school gebracht met totaal 54 leerlingen. Lerares Sonja, had mij uitgenodigd, om iets te vertellen over Holland. Ze geeft les aan diverse groepjes op de school. Tevens had ik ballonnen en pompjes meegenomen om uit te delen. De tijd met de kinderen was geweldig, ook mocht ik door een oudere klas gezegend worden met gebed.

Ook heb ik Mike en René mogen ontmoeten, ze hebben een game farm in de plaats Fredefort Dome, Parys, waar mensen een huisje kunnen huren. Het terrein is enorm en heeft een aantal bergen, je kunt hier wandelen, klimmen en wilde dieren bekijken.

Er komen mensen bij hun, niet alleen voor vakantie, maar sommigen zitten er geestelijk doorheen en zoeken daar de rust. Mike en René zijn hierin ook een helpende hand, een luisterend oor en zo nodig, met gebed. Er zijn mensen bij die het verblijf niet kunnen betalen, maar Mike en René vinden dat geen probleem, zij vinden dat het resort niet van hen is, maar van de Heer, waar vind je dit in Nederland.

De huissamenkomsten met Mark en Ilsa, John en Freda van de varkensboerderij, waren ook gezegend. Ik ontmoette broeder John, op het vliegveld van Johannesburg.

Verder zorgde de Heer voor nieuwe contacten, zo mocht ik spreken in de gemeente van pastor Zwellentini. Hij wil graag dat ik terug kom, omdat hij ervaart dat meer mensen deze boodschap moeten horen. We gaan zien hoe de Heer het verder leiden zal. Pastor Zwellentini heeft mij vertaald tijdens deze dienst.

Broeders en zusters in de Heere dank voor uw gebed en waar het mogelijk was met financiële steun. Samen mogen wij Gods medearbeiders zijn in zijn wijngaard. Dank ook aan Mark en Ilsa Jordan, die mij geweldig hebben geholpen, met onderdak en voedsel, de fellowship met elkaar het woord en de gebeden, het ophalen van en brengen naar de luchthaven.

Moge de Heere u rijkelijk zegenen, in alles wat u met Hem mag ondernemen.

Jullie broeder in Christus Jezus,
Ruud Phaf

Foto's van de reis

Image 01

Image 02

Image 03

Image 04

Image 06

Nieuws van mijn laatste zendingsreizen.

Afrika reis - 2018
Afrika

De Heer heeft mij deze keer naar een christelijke lagere school gebracht met totaal 54 leerlingen. Lerares Sonja, had mij uitgenodigd, om iets te vertellen over Holland. Ze geeft les aan diverse groepjes op de school.

Meer
India reis - 2017
India

Evangelist Ruud Phaf mocht het evangelie van Jezus Christus delen, in een land waar velen nog steeds in diepe duisternis leven. Ik ben God dankbaar, dat pastor Lebo van The Lighthouse Ministries, mij had uitgenodigd om te komen.

Meer
Uganda reis - 2016
Pakistan

Broeder Frank, die daar woont en werkt voor de Heer, had mij uitgenodigd om te komen. De dagen van bediening waren in het zeer arm gedeelte, buiten de stad Kampala in de Kasenge slums. Een plaats van drugs, alcohol en gokken.

MeerCopyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl