Stichting Streetlight MinistriesPartners in de bediening.

Ruud en Marja Phaf werken graag samen met partners in de bediening, omdat zij erkennen dat er een verscheidenheid is in genadegaven en bedieningen. We hebben elkaar nodig, want alleen samen vormen we het lichaam van Christus, de gemeente.

Image 01

Profeet Adri en Lies Bos

Profeet Adri en Lies Bos heeft God begenadigd met de gave van profetie. Hij is een profeet van God, dat wil zeggen een woordvoerder van de Heer, een man van God die zonder compromis het Woord van God doorgeeft. Hij verkondigt niet zijn eigen gedachten, maar geeft door wat hij van God heeft gehoord. Ook zij hebben grote invloed gehad op de bediening van Ruud en Marja Phaf. God heeft sommigen aangesteld in de gemeente als apostelen, profeten, leraars, evangelisten herders, bekwaamheid om te helpen en om te besturen.

Meer
Copyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl