Stichting Streetlight MinistriesUganda reis 2016

Evangelist Ruud Phaf reist regelmatig naar India, Pakistan en Afrika om daar de boodschap van Jezus liefde te prediken aan de armen. God heeft hem een grote bewogenheid gegeven voor deze volkeren.


Verslag zendingreis Uganda 2016


Met grote dankbaarheid aan God, mocht ik naar Uganda gaan voor 6 dagen van bediening. Broeder Frank, die daar woont en werkt voor de Heer, had mij uitgenodigd om te komen. Maar voor ik ging hebben wij eerst de Heer gezocht en gevraagd of dat ik mocht gaan. Na enige tijd van gebed, gaf de Heer mij in mijn hart dat ik mocht gaan.

De dagen van bediening waren in het zeer arm gedeelte, buiten de stad Kampala in de Kasenge slums. Een plaats van drugs, alcohol en gokken. Alle dagen van bediening mocht ik daar zijn, samen met broeder Frank en een aantal broeders en zusters van de gemeente van broeder Frank. We hebben over de liefde van God mogen spreken in Woord en getuigenis. Mensen hebben de blijde boodschap gehoord en een aantal hebben hun leven aan God gegeven en een nieuw leven mogen ontvangen in Christus. Op zondagmorgen hebben we de dienst gehad in de tentkerk van broeder Frank en ik heb daar mogen spreken over vergeving.

Aan de kinderen kon ik snoep uitdelen en spelmaterialen. Ik had tevens een aantal Bijbels voor de broeders en zusters van de gemeente van broeder Frank. Hier volgen een paar getuigenissen van mensen die Gods kracht ervaren hebben.

- moslimvrouwGeliefde broeder Ruud. Deze arme vrouw kwam voor advies naar u toe, omdat ze werd mishandeld door haar islamitische man. Inmiddels is het zo dat haar man haar heeft weggestuurd, omdat ze christen is geworden. Samen met haar 3 kinderen staat ze nu met lege handen en is ze afhankelijk van aalmoezen uit de kerk. Andere mensen hebben haar wel geholpen met een klein huisje, maar het is slechts voor een beperkte tijd. We bidden voor haar en ondersteunen haar op welke manier we kunnen. Gelieve haar ook te gedenken in uw gebeden, want zij moet lijden voor haar geloof.

- Lieve broeder Ruud, we hopen dat alles goed met u is. Zoals u weet, eindigde de evangelisatie campagne op zondag. Br. Mike, onze nieuwe bekeerling, die vroeger alleen maar bier dronk bij onze openlucht diensten, is nu erg actief en zeer nuttig bij de opbouw van de installatie. Jezus heeft nu dus nog een paar handen om mee te werken. Wilt u ook voor hem bidden, dat hij sterk zal zijn in het geloof. Bedankt dat u gekomen bent om ons te helpen met evangelisatie.

- Geachte broeder Ruud, u mocht een jonge vrouw tot Christus leiden en ze is nu erg actief in de kerk. Ze werkte ook mee in onze laatste evangelisatie diensten. We zijn zo blij dat u gekomen bent, het heeft onze kerk erg versterkt. Moge God u en uw bediening zegenen.
Graag wil ik u allen bedanken voor uw liefde, de gebeden en waar het mogelijk was met financiële steun. Gods rijke zegen toe gebeden.

Uw broeder in Christus Jezus
Ruud Phaf

Image 04

Foto's van de reis

Image 04

Image 02

Image 03

Image 03

Image 03

Terug naar Overzicht
Copyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl